O NAS

Regionalny Ośrodek Kształcenia w Cieszynie jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Cieszynie oraz Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli wpisaną do rejestru Samorządu Województwa Śląskiego.
Nasza Placówka posiada również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2012 r. posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń z ustawy żłobkowej o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2011r., NR 45, poz.235, z późn. zm.).

Prowadzimy kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, między innymi:

Prowadzimy również działania propagujące rozwój turystyki szkolnej, kierując propozycje wycieczek i wyjazdów integracyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.
Naszą misją jest wspieranie ustawicznego kształcenia osób dorosłych, wpieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy
i standardów europejskich.

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Robert Kiyosaki

OFERTA

Oferta Niepublicznej Placówki
Doskonalenia Nauczycieli

Oferta Niepublicznej Placówki
Kształcenia Ustawicznego

Oferta Centrum Turystyki
I Rekreacji Edukacyjnej C- tur

KONTAKT

Pełna nazwa:

Adres:

Telefon:

E-mail:

NIP:

Regon:

Nr. konta:

Regionalny Ośrodek Kształcenia

ul. Górna 14, 43-400 Cieszyn

+48 517 552 502

rok.sekretariat@onet.pl

5482680443

243281953

PKO Bank Polski O/Cieszyn
12 1020 1390 0000 6702 0571 3195